Extrusie

[Warmwerk]

Extrusie Directe extrusie

Directe extrusie is het meest gebruikte proces. Hier wordt het te extruderen materiaal door de matrijs gedrukt. De wrijving tussen het materiaal en de liner beperkt de lengte van de container. Omdat het te extruderen materiaal altijd wordt gedeformeerd aan het mondstukuiteinde van de container, vindt niet alleen hier een hogere thermische belasting plaats, maar ook grotere slijtage op dit punt, hetgeen leidt tot een zeer eenzijdige belasting.

Omdat dit het oudste extrusieproces is, zijn sommige containers zonder regelbare verwarmingssystemen nog steeds in bedrijf. Moderne directe extrusiepersen zijn meestal uitgerust met een zonegestuurd weerstandsverwarmingssysteem en soms ook met een koelsysteem, ondanks de relatief korte lengte van de container.

Indirecte extrusie

Het indirecte extrusieproces heeft de afgelopen jaren een aanzienlijk belang gekregen. In dit proces wordt de container met de knuppel direct tegen de holle pers gedrukt, met als gevolg dat de wrijving tussen billet en liner verwaarloosbaar wordt, waardoor de benodigde kracht wordt verlaagd. Dit maakt het gebruik van zeer lange containers mogelijk. De resulterende lange perstijden leiden tot hogere thermische spanningen in de containercomponenten.

Aangezien het geëxtrudeerde materiaal door het gat in de pers moet passeren, beperkt de diameter van deze boring de dimensie van de extrusie die kan worden geproduceerd. Om toch in staat te zijn om een breed scala van producten te produceren, is de holle pers gewoonlijk ontworpen met een grote boring die op zijn beurt leidt tot een hoge drukspanning op de pers en dus een zorgvuldige selectie van materialen vereist. De meeste indirecte persen zijn uitgerust met containers met een lengte van meer dan 1200 mm, wat betekent dat multizone verwarmingssystemen en koelsystemen standaard zijn.

BW030_Special steels and tools for tube and rod extrusion